Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  Xinhua
  People's Daily
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

โต๊วหมุ๋หยวนจวิน

 

       

 

        โต๊วหมุ๋หยวนจวิน หรือ เต้าบ้อหยวนกุน ลัทธิเต๋าได้สถาปนาองค์โต๊วหมุ๋หยวนจวิน ให้เป็นองค์ผู้ทรงสร้างดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ทั้งมวลบนเทห์ฟากฟ้า  ทรงเป็นเทพธิดาแห่งดาวเหนือ พระนามเต็มคือ “จิ่วเลี่ยงไท่เมี่ยวไป๋อวี้กุ้ยไท่จวี่กวง จินจิงจวี่หมุ๋หยวนจวิน”    บางครั้งเรียกขานพระนามว่า โต๊วหมุ่หยวนจวิน หรือ เต้าบ้อหยวนกุน โต้วหมู่หยวนกุน หรือ ตู้หมู่หยวนกุน แล้วแต่สำเนียงท้องถิ่นไหน

        จากเทพนิยายการสร้างโลกในพงศาวดารจีน หนังสือชื่อ ไคเภ็ก ได้กล่าวถึงการสร้างโลกไว้ โดยอาศัยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นพื้นฐาน ประกอบตำนาน ส่วนลัทธิเต๋าในปัจจุบัน ได้ก้าวไปสู่การนำเอาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง อธิบายให้สมเหตุผล  ในข้อสัณนิษฐานการสร้างจักรวาล แล้วนำเอาเทพเจ้าสูงสุดเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดสมเหตุผลมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ ประมาณ 140,000,000,000 ปีมาแล้ว เมื่อระบบจักรวาลได้ระเบิดขึ้น แต่พระนางเต้าบ้อหยวนกุน ได้เกิดขึ้นตั้งแต่  1,230,000,000,000,000++

ปี ส่วนโลกมนุษย์ได้เย็นลงเมื่อ 91,000,000,000 ปี แล้วได้มีการสถาปนา ซานฉิงหรือส่ามก้วนไต่เต่ หรือสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ ได้แก่ เทพหยวนซื่อเทียนจวิน 天尊    หลิงเป่าเทียนจวิน 寶天  และ เต๋อไต้เทียนจวิน ต่อมาซานฉิงจึงทรงสถาปนาองค์หยกอ๋องส่องเต่หรือ อวี้หวงต้าตี้玉皇大帝  เพื่อให้ทรงปกครองบริหารดูแล คล้ายตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับสถาปนา โฮ่วถู่หวงจือ后土皇祗  พระราชินีของฮ่องเต้แห่งสวรรค์ ซึ่งมีหน้าที่ปกครองดูแลสวรรค์และโลกมนุษย์ 

        ในช่วงที่จักรวาลได้ระเบิดอยู่นั้น ทำให้เกิดแสงเจิดจ้ารัสมีสว่างจ้าไปทั่ว พร้อมทั้งพลังงานแห่งความร้อน จึงทำให้เกิดพระนามอีกพระนามหนึ่งของพระองค์ คือ จวี่กวง หรือ จวี่กวงฟู่เหยิน หรือพลังแสงสีม่วง ที่มีพลังความร้อนสูง การระเบิดครั้งนี้ทำให้เกิดเทห์วัตถุขนาดต่างๆลอยอยู่ นั่นคือ ดาวฤกษ์ ซึ่งยังคงความร้อน ทำให้เราเห็นแสงกระพริบในเวลากลางคืน อีกกลุ่มหนึ่งคือ ดาวเคราะห์ที่ดับและเย็นลงแล้ว เช่น ดวงจันทร์ ดาวพุธ โลก ฯลฯ

        จากเทห์ฟากฟ้าที่มองเห็น ดวงดาวเป็นกลุ่มๆนี่เอง ได้มีการตั้งชื่อ เป็น กลุ่มดาวเหนือ หรือ เป่ยโต๊วซิง หรือ ปักเต้าแช 北斗星  มีฮ่องเต้แห่งดวงดาว คือ จื่อเว่ยต้าตี้ หรือ จื่อเว่ยซิง 紫微星 และเทียนหวงซิง 天皇星 ผู้ช่วยแห่งดวงดาว เป็นต้น

        จากตำนานหนึ่ง ได้กล่าวถึงประวัติไว้ว่า เดิม พระนางเป็นสามัญชน เป็นผู้หญิงพรหมจรรย์ พำนักอยู่ในราชณาจักรโจวเอวทางทิศเหนือ กษัตริย์แห่งอาณาจักรนี้ทรงทราบข่าวของนาง จึงได้ขออภิเษกสมรส จนพระนางได้มีพระโอรสถึง ๙ องค์ อาณาจักรแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยกษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม ทศพิธราชธรรม ความเป็นธรรม ราษฎรต่างได้รับความสุขกันถ้วนหน้า ขณะนั้นเทพหยวนซื่อเทียนจวินได้เสด็จผ่านทางอาณาจักรนั้น ทรงเห็นจึงเหาะลงไปหาท่านอ๋อง มเหสีและโอรสทั้ง ๙ องค์ แล้วตรัสชวนให้ขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกัน ทรงสถาปนานางให้เป็น เทพโต๊วหมุ๋หยวนจวิน และโอรสทั้งเก้าเป็นเทพกลุ่มดาวเหนือที่เรียกว่า จิ่วหวงต้าตี้ หรือ กิวอ๋องไต่เต่

        อีกตำนานหนึ่งจากคัมภีร์ของเต๋า กล่าวเกี่ยวกับเทพเต้าบ้อหยวนกุนไว้ว่า  วันหนึ่ง พระนางได้เสด็จประพาสอุทยาน เสด็จไปถึงสระน้ำพุร้อน และถัดไปเป็นสระบั