Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  Xinhua
  People's Daily
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

หวางหมุ๋เหนียงเหนียง

 

 

 

      

 

 

        หวางหมุ๋เหนียงเหนียง 王母娘娘 เป็นเทพธิดาอีกองค์หนึ่ง ที่ลัทธิเต๋าให้ความยกย่องเชิดชูเป็นอย่างสูง พระนามของพระนางมีหลายชื่อ อาจเรียกขานตามสำเนียงท้องถิ่น เป็น ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว และภาษากลาง เช่น

 

        หวางหมุ๋เหนียงเหนียง王母娘娘 อ๋องบ้อเหนียวเหนียว

        ชิฮั่วหยวนจวิน 西華元君  ไซฮั้วหงวนกุน

        ชิฮั่วตี้จวิน 西華帝君 ไซฮั้วตี้กุน

        ชิหวางหมุ๋ 西王母 ไซอ๋องบ้อ

        ชิหวางจินหมุ๋ 西王金母 ไซอ๋องกิมบ้อ

        หยาวฉื้อจินหมุ๋ 瑤池金母  เอี๋ยวตี้กิมบ้อ

        จินหมุ๋หยวนจวิน 金母元君 กิมบ้อหงวนกุน

        หวางหมุ๋เหนียงเหนียง 王母娘娘  อ๋องบ้อเหนียวเหนียว

                                 ฯลฯ

        พระนามเต็มตามลัทธิเต๋าคือ  “ชิฮั่วฉิ้งเลี่ยงจินหมุ๋หวงฉิ๋ไท่เมี่ยวอุ๋ซั่งหยวนจวิน”西華清靈金母宏慈太妙無上元君

        ตามลัทธิเต๋า พระนางทรงเป็นเทพธิดาสูงสุดในเหล่าบรรดาเทพธิดาทั้งมวลบนสวรรค์ เหล่าเทพธิดาทั้งหลายจึงต้องเข้าเฝ้าเพื่อรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ  ดังนั้นเมื่อดวงวิญญาณสตรีใดที่สวรรค์โปรด จึงต้องเข้าเฝ้ารับการแต่งตั้งจากพระนาง  พระนางจึงทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือเทพธิดาทั้งหลายในสวรรค์ และทรงได้รับนับถือว่าเป็น “อินหรือหยิน” คู่กับหยาง  ในพลังจักรวาล

        ในเทพนิยายบางเรื่อง ได้กล่าวถึงพระนางว่า ทรงเป็น พระสนมเอกขององค์อวี้หวงซั่งตี้ หรือ หยกอ๋องส่องเต่ แต่บางตำนานกลับกล่าวว่า พระนางทรงเป็นพระมารดาขององค์หยกอ๋องส่องเต่ บางตำนานกล่าวว่า พระนางเป็นพระธิดาองค์หนึ่งใน ๙ องค์ ขององค์หยกอ๋องส่องเต่  แต่ตามลัทธิเต๋าถือว่า พระนางมิได้เป็นอะไรกับองค์หยกอ๋องส่องเต่ แต่โดยพระภารกิจแล้ว ทรงเกี่ยวเนื่องกัน

        พระนางทรงปกครองดูแลเหล่าเทพธิดาทั้งปวง ทรงดูแลอุทยานสวนท้อวิเศษ ที่เหล่าบรรดาเทวดา เซียน มนุษย์ อยากลิ้มรส เพื่อชีวิตจะได้เป็น อมตนิรันตกาล ทรงเป็นพระราชมารดาแห่งแดนสุขาวดี สวรรค์เหนือพืดเขาคุนลุ้นทางทิศตะวันตกของประเทศจีน

        ในชีวิตจริง ก่อนที่จะทรงได้รับการสถาปนาจากสวรรค์ เดิมพระนางทรงเป็นสามัญชน  ได้แต่งงานกับคนในตระกูล มู่-กง คือ หยาง มู่-กง  นางจึงได้เป็น นางอิน หรือ หยิน ต่อมาถูกชายเสือผู้หญิงกระทำข่มขืน จนนางติดโรคร้ายแรงจากชายคนนั้น จนถึงแก่กรรม ลัทธิเต๋าได้ศึกษาชีวิตจริงของนาง ผู้เพียบพร้อมด้วยจริยวัตร เป็นกุลสตรี ฯลฯ ลัทธิเต๋าจึงยกย่องเชิดชูนางให้เป็นเทพธิดา เป็นผู้ดูแลดินแดนสุขาวดีเหนือเทือกเขาคุนลุ้นทางทิศตะวันตก เป็นพระมารดาแห่งสวรรค์ทางทิศตะวันตก ซึ่งทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่า พระนางทรงเป็นฮองเฮา หรือทรงเป็นพระมารดา หรือทรงเป็นพระธิดาขององค์หยกอ๋องส่องเต่

        ตามตำนานเทพนิยายกล่าวว่า พระราชวังหยกของพระนาง ที่สวรรค์ตะวันตกเหนือเทือกเขาคุนลุ้น มี ๙ ชั้น ใกล้กับทะเลสาปเพชรพลอย พระราชวังของพระนางมีกำแพงล้อมรอบยาวหลายสิบกิโลเมตร สร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งสิ้น เหล่าบรรดาเทวดาทั้งหลายในชั้นนี้ต่างพำนักอยู่ทางซีกขวา ส่วนเหล่าเทพธิดาพำนักอยู่ทางซีกซ้าย

        ดังได้กล่าวแล้วว่า พระนางทรงดูแลอุทยานสวนท้อวิเศษ จากเทพนิยายซุนอู้กงหรือเฮ่งเจีย ในช่วงที่ตนอยู่บนสวรรค์ องค์หยกอ๋องส่องเต่ได้ทรงแต่งตั้งให้ซุนอู้กงทำงาน ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

        “พระองค์จึงพระราชทานตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ให้ใหม่เป็น เทพนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ พร้อมรับสั่งให้เนรมิตที่พักให้ด้วย พร้อมกับมอบหน้าที่ให้ดูแลตรวจตราสวนท้อวิเศษของพระนาง

        วันหนึ่งเทพอู้กงจึงไปตรวจสวนท้อวิเศษ พร้อมกับหลิงเป่าเทียนจวินเทพแห่งพื้นดิน พระองค์จึงกล่าวแก่เทพอู้กงว่า ต้นท้อแถวแรกนี้ปลูกมา ๓๐๐๐ ปี จึงออกดอกออกผล หากผู้ใดรับประทานจะทำให้ร่างกายทรงพลัง ส่วนแถวที่สอง ปลูกมาได้ ๖๐๐๐ ปี จึงออกดอกออกผล ถ้าผู้ใดได้เสพก็จะมีอายุยิ่งยืนนาน เทพอู้กงเดินฟังอย่างตั้งใจ ส่วนแถวที่สามปลูกมา ๙๐๐๐ ปีจึงออกดอกออกผล หากใครได้รับประทานก็จะกลายเป็นเทพเจ้า เทพอู้กงได้ฟังก็ยินดียิ่งนัก แล้ววางแผนให้ปลอดจากเทพเจ้าหลิงเป่าเทียนจวิน จึงตรงเข้าไปในสวนท้อ แล้วตรงไปแถวที่สามปีนขึ้นไปเก็บเอาลูกท้อสุกมากินอย่างอร่อยหลายลูก

        เมื่อฤดูลูกท้อวิเศษสุก พระนางจึงทรงให้พระธิดาทั้งเจ็ดองค์ไปเก็บลูกท้อมาเลี้ยงบรรดาเทวดาทั้งหลาย  เมื่อนางเก็บมาลูกหนึ่งเห็นมีตัวหนอนอยู่ จึงรู้ว่าเทพอู้กงแปลงร่างมากินลูกท้อ เมื่อเทพอู้กงตื่นขึ้นแปลงร่างกลับตามเดิม จึงเอะอะว่าพวกนางมาขโมยลูกท้อ แต่พวกนางก็ปฏิเสธ เมื่ออู้กงรู้ว่าจะเก็บเอาไปเลี้ยงเทพที่มีวังอยู่เท่านั้นจึงโกรธ ตรงไปยังวังของพระนาง เห็นเทพคนใช้กำลังจัดสุราอาหารอย่างดี ตนจึงเสกให้พวกนั้นสลบ แล้วเอาสุราวิเศษดึ่มจนเมา  แล้วเดินผ่านห้องไท่ซังเล่าจวินที่วังโทวโซ่ว ท่านกำลังสอนศิษย์อยู่  ตนจึงเดินต่อไปเห็นหม้อต้มยามียาวางอยู่จึงเอามารับประทาน แล้วเหาะกลับลงไปยังฮัวกั่วซาน”

       นอกจากนี้พระนาง ยังทรงเกี่ยวข้องกับเทพธิดาฉางเอ๋อ เทพธิดาแห่งดวงจันทร์ ดังความตอนหนึ่งว่า

    

      “ฉางเอ๋อ