Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  Xinhua
  People's Daily
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

พระเฉ่งจุ้ยโจวซือกง 清水祖師公

 

 

 

      

        

เทพเจ้าจีนที่บรรดาคนจีนเคารพนับถือกันมา  ที่เป็นพระสงฆ์ทางพุทธศาสนาลัทธิมหายานนั้นมีไม่กี่องค์  ตามศาลเจ้าจีนที่ภูเก็ตเท่าที่สังเกตมีน้อยมาก คือ  พระโจวสู่กง หรือ จอซือกง หรือ จอสู่กง  ซึ่งมีศาลเจ้าอยู่      แห่ง  คือ ที่ตลาดในเมือง บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาคือศาลเจ้าฮกหงวนกง บ้านหล่อโรงคือศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง ที่บ้านระเงงหรือนาคาคือศาลเจ้าฮุนจองอ้าม และที่บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก สามกอง คือศาลเจ้ายกเค่เก้ง  ส่วนตามศาลเจ้าต่างๆ จะมีรูปปั้นหรือแกะสลักของท่านอยู่แทบทุกศาลเจ้า

 

        พระชิงสุ่ยจวี่ซือ  清水祖師 พระโจวสู่กง 袓師公  เดิมชื่อ  ผูชวี  เป็นคนตระกูล แซ่เฉิน ( แซ่ตัน )  ท่านถือกำเนิดที่เชิงเขากู่ซาน  หมู่บ้านเสี่ยวก้อ  ตำบลหยองฉ้วน คืออำเภอหยองฉ้วน 永春 จังหวัดเฉวียนโจว 泉州 มณฑลฝูเจี้ยน 福建省  เมื่อวันที่ ๖ ค่ำ เดือน ๑ ตามปฏิทินจีน  แต่ปี พ.ศ. กำเนิดต่างมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  คือ พ.ศ. ๑๕๕๔   พ.ศ. ๑๕๘๗  และ พ.ศ. ๑๕๙๐  แต่ในที่นี้ใช้ พ.ศ. ๑๕๘๗ เป็นหลัก  (ตามที่นายจี้หยวน นักวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงชี ไทเป ไต้หวัน  ซึ่งเขาได้อ้างอิงจากบทความของ หลิน ซีสุ้ย  จากวารสารภาคผนวกของวารสารอายุ่ย  พิมพ์ที่ไทเปโดยสมาคมอันซีแห่งไทเปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ )    เป็นปีวอก ตรงกับรัชสมัยฮ่องเต้ซ่งเหรินจง (  จ้าวเจิน )  ใช้ปีรัชกาลว่าชิงหลี่ เป็นปีที่ ๔  แห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ  ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.  ๑๕๖๕ – ๑๖๐๖  มีเมืองไคฟงเป็นเมืองหลวง  นามบิดามารดามิได้ปรากฏ

 

        จากตำนานกล่าวว่า  ท่านผูชวีได้ช่วยบิดามารดาเลี้ยงแพะแถบเชิงเขากู่ซาน   แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านแตกต่างจากชาวจีนฮั่นทั่วไปก็คือ  ท่านมีผิวดำ ตัวดำ หน้าดำ จมูกโด่งและงองุ้ม   ซึ่งอาจจะสืบเชื้อสายมาจากชาวอินเดียแขกทมิฬทางภาคใต้ที่เดินทางมาค้าสำเภากับพวกอาหรับที่มาจอดแวะท่าเรือเมืองเฉวียนโจว  อีก ประการหนึ่งพื้นเพเดิมของชาวเมืองแถบนี้ก่อนที่ชาวจีนฮั่นจะอพยพลงมา มีพวกชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ชนพวกนี้กล่าวกันว่าอพยพขึ้นไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

         ท่านผูชวีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดตั้งแต่สมัยเด็ก  นิสัยชอบศึกษาหาความรู้ทั้งฝ่ายบู๊และฝ่ายบุ๋นเช่นเดียวกับเด็กวัยรุ่นทั่วไป  แต่ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปก็คือท่านชอบศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเยาว์  ท่านศึกษาได้ลึกซึ้งและแตกฉาน  ใน ฐานะที่เป็นคนอาศัยอยู่แถบเชิงเขาที่มีพืชนานาชนิด ท่านจึงได้ศึกษาเรื่องพืชสมุนไพรไปด้วย จนสามารถนำมาประกอบเป็นยารักษาคนไข้ได้จนเชี่ยวชาญและเป็นแพทย์ประจำตำบลอีกด้วย

        ต่อมาท่านได้ถือเพศบรรพชิตในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน  ท่านบวชวัดไหนไม่ปรากฏ แต่ต่อมาท่านได้มาพำนักที่วัดหมู่บ้านเผิงไหล 蓬莱 อำเภออันซี 安溪แขวงเฉวียนโจว  ตอนบวชน่าจะได้ฉายาว่า  เหอซั่ง  พระโจวสุ่กงผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี  ได้อบรมสั่งสอนธรรมะแก่ชาวบ้านทั้งที่หมู่บ้านเผิงไหลและตำบลใกล้เคียง  และยังได้ช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินทองแก่ผู้ยากไร้ 

        ด้วยความรู้แพทย์แผนจีนอย่างดี  พระโจวสู่กงจึงช่วยรักษาผู้ป่วยในหมู่บ้านนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วพระโจวสู่กงยังได้พัฒนาหมู่บ้าน ด้วยการออกทุนทรัพย์ร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างสะพาน ถนนหนทางหลายแห่ง  ก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบพิธีขอฝนประจำหมู่บ้าน 

 

        แต่การศึกษาทางธรรมะของท่านก็เป็นไปด้วยดี  จนท่านมีภูมิธรรมสูงได้ชื่อว่า  พระผู้มีน้ำใจใสสะอาดบริสุทธิ์  คือ เฉ่งจุ้ยโจวซือ  หรือ ชิงสุ่ยจวี่ซือ  ซึ่งหมายถึงพระผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงเทียบได้กับพระอรหันต์

 

        ณ ที่ตำบลเผิงไหล มีหน้าผาระหว่างภูเขาเผิงไหลซานกับภูเขาหลิงสิ่วซาน  หน้าผาแห่งนี้เดิมชาวบ้านเรียกว่า  หน้าผาจางเอี๋ยน  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหน้าผาชิงสุ่ย หรือ เฉ่งจุ้ย  เพื่อเป็นเกียรติแก่พระโจวสู่กง  หรือ พระเฉ่งจุ้ยโจวซือ 

 

        ในปี พ.ศ.  ๑๖๒๖  ตรงกับรัชสมัยฮ่องเต้ซ่งเสินจง  ( จ้าวชวี )  แห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ  ใช้ปีรัชกาลว่า  หยวนเฟิงที่ ๖  ได้เริ่มก่อสร้างวัดบนหน้าผาเฉ่งจุ้ย  และให้ชื่อว่า วัดเฉ่งจุ้ยโจวซือ  หรือ ชิงสุ่ยเอี๋ยน  ę