Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

เจิงฟุฉายเสิน : เทพแห่งความร่ำรวย 增福财神


 

 

        เทพเจ้าแห่งโชคลาภความร่ำรวย ที่คนจีนนับถือกันตามท้องถิ่นต่างๆนั้น มีหลายองค์ แต่ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ จ้าวกงหมิง ปิก้านกง ถาวจู่กง กวนอู เป็นต้น และอีกองค์หนึ่งที่มีคนนับถือกันมากก็คือ เจิงฟุฉายเสิน 增福财神 หรือ ฉายปั๋วชิงจวิน 财帛星君หรือ ฟุซ่านผิงซื่อกง 福善平施公 หรือ เจิงฟุเชียงกง 增福相公 ซึ่งมีนามเดิมว่า หลี่กุ้ยจู๋ 诡祖

        หลี่กุ้ยจู๋ ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑๗ ค่ำ เดือน ๙ ที่จังหวัดจื่อฉวน มณฑลซานตง ในรัชสมัยฮ่องเต้เชียวเหวินตี้แห่งราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่างค.ศ. ๔๗๑ - ๔๙๙ สมัยเป็นเด็กเขาสนใจด้านการปกครอง โดยเฉพาะด้านกฎหมาย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงเข้ารับราชการเป็นนายอำเภอและข้าหลวง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เขาได้นำเอาผลประโยชน์มาให้ชาวบ้าน ด้วยการขุดลอกคูคลองให้น้ำไหลได้สะดวก เขาทำนบเพื่อควบคุมน้ำเค็มในช่วงน้ำขึ้นบริเวณแม่น้ำ และด้วยเหตุที่เขามีความเห็นใจความทุกข์ยากของชาวบ้าน เขาจึงต้องใช้เงินเดือนของตนเองมาช่วยเหลือชาวบ้าน ดังนั้น เขาจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตประจำวันแบบประหยัด ซึ่งแสดงให้เห็นนิสัยของเขาว่าเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ไม่โกงกินสินบาทคาดสินบน จนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ชาวบ้านพากันรักใคร่ให้ความเคารพยำเกรง

        ด้วยเหตุนี้เองภายหลังจากที่เขาถึงแก่กรรมแล้วชาวบ้านต่างระลึกถึงคุณงามความดี จึงได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อระลึกถึงเซ่นไหว้ในวันคล้ายวันเกิดวันตาย พร้อมทั้งได้มีการจารึกชื่อและคุณงามความดีไว้ในประวัติศาสตร์อีกด้วย

        เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ในสมัยต่อมา ฮ่องเต้หลายพระองค์ได้ทรงประกาศยกย่องอวยยศให้สูงขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลังสืบไป ดังตัวอย่างเช่น

        ในสมัยราชวงศ์ถัง ฮ่องเต้ถังเกาจง ซึ่งทรงครองราชย์ระหว่างค.ศ. ๖๕๐ - ๖๘๓ ได้ทรงสถาปนาหลี่กุ้ยจู๋เป็น ฉายปั๋วชิงจวิน 财帛星君 ผู้ป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย

        ในสมัยราชวงศ์ถังครั้งหลัง ฮ่องเต้ถังหมิงจง ทรงครองราชย์ระหว่างค.ศ. ๙๒๖ - ๙๓๓ ได้อวยยศ หลี่กุ้ยจู๋ ให้สูงขึ้นเป็น เสินจวินเจิงฟุเชียงกง 福善平施公 ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งการเพิ่มพูนความร่ำรวย

        ในสมัยราชวงศ์หยวน ระหว่างค.ศ. ๑๒๗๑ - ๑๓๖๘ หลี่กุ้ยจู๋ ได้รับพระราชทานเพิ่มอิสริยยศเป็น ฟุซ่านผิงซื่อกง 福善平施公

        อย่างไรก็ตาม ลัทธิเต๋าถือว่า หลี่กุ้ยจู๋ เป็นผู้ที่ได้รับพระโองการจากหยกอ๋องส่องเต่ ให้มีหน้าที่ควบคุมดูแล ความร่ำรวยมั่งมีศรีสุขของเทพเจ้าบนสวรรค์และในโลกมนุษย์ด้วย

        วันฉลองที่สำคัญวันหนึ่งของท่านคือ วันที่ ๒๒ ค่ำ เดือน ๗

 

 

:   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

s.kantakian@gmail.com

****

       

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน