Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

เจดีย์ห่านป่าใหญ่

         เจดีย์ห่านป่าใหญ่ หรือ ต้าเอี้ยนถะ 大雁塔 ตั้งอยู่ในวัดต้าเฉียน ทางทิศใต้ของเมืองฉางอาน หรือ ซีอาน มณฑลส่านซีในปัจจุบัน

       ในช่วงสมัยราชวงศ์ถังตอนต้น พระถังซำจั๋งได้จาริกไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียเมื่อพ.ศ.๑๑๗๒  ถึง พ.ศ. ๑๑๘๘    เมื่อเดินทางกลับถึงเมืองฉางอาน ฮ่องเต้ถังไท่จง ( หลี่ซื่อหมิน ) รับสั่งให้ใช้รถเทียมม้าขาวออกไปรับที่ชานเมือง แล้วแห่เข้าเมือง 

        ในปีพ.ศ. ๑๑๙๑  องค์ ชายหลี่จื่อรัชทายาทรับสั่งให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณวัดเก่า เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พระนางเหวินเต๋อพระราช มารดา  พร้อมกับนิมนต์พระถังซำจั๋งให้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้  พระ ราชทานนามวัดว่า วัดต้าเฉียน ภายหลังจากที่ฮ่องเต้ถังไท่จงเสด็จสวรรคตพ.ศ. ๑๑๙๒ องค์ชายเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า ฮ่องเต้ถังเกาจง ( หลื่จื่อ ) 

        พ.ศ. ๑๑๙๕  พระ ถังซำจั๋งทูลขอพระบรมราชานุญาตสร้างพระเจดีย์รูปทรงแบบที่อินเดีย เพื่อจัดเก็บพระไตรปิฎกและสิ่งของที่ได้มาจากอินเดีย ทรงอนุญาตพร้อมออกพระราชทรัพย์สร้างเสร็จเป็น เจดีย์ห้าชั้นสูง ๕๔ เมตร เรียกว่าเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ซึ่งมีตำนานของชื่อหลายตำนานว่า เมื่อแรกก่อสร้างชั้นที่หนึ่งรูปทรงคล้ายห่านเลยเรียกว่าเจดีย์ห่าน  ตำนานที่สองว่า วันหนึ่งพระรูปหนึ่งบ่นว่า ไม่มีเนื้อจะฉัน ทันใดนั้นห่านป่าตัวหนึ่งโฉบบินไปชนเจดีย์ จึงเรียกชื่อตามนั้น  ตำนาน ที่สามว่า ในขณะที่พระถังซำจั๋งเดินธุดงค์ผ่านทะเลทราย ไม่ได้ฉันน้ำสักหยด ทันใดนั้นท่านเห็นห่านป่ากำลังร่อนลงข้างหน้าที่แอ่งน้ำแห่งหนึ่ง ท่านจึงตั้งชื่อเพื่อระลึกถึงห่านป่าตัวนั้น  ตำนาน ที่สี่ว่า ชาวเมืองในสมัยราชวงศ์ถังชอบรับประทานเนื้อห่านป่า พระโพธิสัตว์ทรงช่วยชาวเมือง ด้วยการให้นึกถึงนกพิราบแทนห่านป่า เพื่อช่วยชีวิตห่านป่า  เรื่องสุดท้ายว่า ชาวเมืองภูมิภาคตะวันตกของจีนเรียกวัดพุทธศาสนาว่า เหิงซัว ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า รูปแบบหงส์ (หงสา ) 

        ในปีพ.ศ. ๑๒๔๔ – ๑๒๔๗ เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้เจดีย์พังลงมา พระนางอู่เจ๋อเทียนรับสั่งให้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่เพิ่มอีก ๕ ชั้น เป็น ๑๐ ชั้น

        ระหว่างปีพ.ศ. ๑๒๕๐ – ๑๒๕๒ ฮ่องเต้ถังจงจงรับสั่งให้สร้างเจดีย์ห่านป่าน้อยขึ้นมีความสูง ๔๕ เมตร เรียกว่า เซียวเอี้ยนถะ ที่วัดต้าเจียนฟู่ซื่อ

        พ.ศ. ๑๓๘๘ วัดพุทธศาสนาถูกทำลายเป็นจำนวนมาก ยกเว้นวัดต้าเฉียนและมัสยิดที่เมืองฉางอาน

        พ.ศ. ๑๔๔๗ จูเฉวียนจงได้บังคับให้ฮ่องเต้ย้ายเมืองหลวง วัดต้าเฉียนจึงถูกทำลายด้วย

        พ.ศ. ๑๔๗๓ – ๑๔๗๖ ได้บูรณะเจดีย์ขึ้นใหม่

        พ.ศ. ๑๖๑๑ – ๑๖๒๐  เจดีย์ถูกไฟเผาพังทลายลง

        พ.ศ. ๑๑๗๔ ได้มีการสู้รบระหว่างราชวงศ์หยวนกับราชวงศ์จิ้น ทำให้วัดถูกทำลายลง เหลือแต่ทรากเจดีย์ห่านป่าใหญ่

        พ.ศ. ๒๐๙๙  เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทำให้ยอดเจดีย์พังลงมาอีกครั้งหนึ่ง

        พ.ศ. ๒๑๔๗ ได้มีการบูรณะภายในจนสามารถขึ้นไปจนถึงยอดเจดีย์

        พ.ศ. ๒๒๘๙ ได้บูรณะทั้งเจดีย์และวัด

        พ.ศ. ๒๔๙๗  ชาวเมืองซีอานช่วยกันออกทรัพย์บูรณะเจดีย์พร้อมติดตั้งไฟบนยอดเจดีย์ด้วย

        พ.ศ. ๒๔๙๙  เทศบาลนครซีอานได้ประกาศให้เจดีย์ห่านป่าใหญ่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

        พ.ศ. ๒๕๐๔ รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เจดีย์ห่านป่าใหญ่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมล้ำค่าของประเทศ พร้อมทั้งได้บูรณะในพ.ศ. ๒๕๐๗  มีความสูง ๖๔ เมตร

        เจดีย์ห่านป่าใหญ่พร้อมกับวัดต้าเฉียน จึงมีความเป็นมาที่น่าสนใจแห่งหนึ่งทางพุทธศาสนามหายานในจีน

 

 

            :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒

 

Tittle     :   Dayan Ta ( Big Wild Goose Pagoda )

 

            :   Somboon Kantakian

 

Credits  :   Somboon Kantakian, 2004.  

        

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน