Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

โต๊วหมุ๋หยวนจวิน 斗母元君

 

       

 

        โต๊วหมุ๋หยวนจวิน หรือ เต้าบ้อหยวนกุน ลัทธิเต๋าได้สถาปนาองค์โต๊วหมุ๋หยวนจวิน ให้เป็นองค์ผู้ทรงสร้างดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ทั้งมวลบนเทห์ฟากฟ้า  ทรงเป็นเทพธิดาแห่งดาวเหนือ พระนามเต็มคือ “จิ่วเลี่ยงไท่เมี่ยวไป๋อวี้กุ้ยไท่จวี่กวง จินจิงจวี่หมุ๋หยวนจวิน”    บางครั้งเรียกขานพระนามว่า โต๊วหมุ่หยวนจวิน หรือ เต้าบ้อหยวนกุน โต้วหมู่หยวนกุน หรือ ตู้หมู่หยวนกุน แล้วแต่สำเนียงท้องถิ่นไหน

        จากเทพนิยายการสร้างโลกในพงศาวดารจีน หนังสือชื่อ ไคเภ็ก ได้กล่าวถึงการสร้างโลกไว้ โดยอาศัยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นพื้นฐาน ประกอบตำนาน ส่วนลัทธิเต๋าในปัจจุบัน ได้ก้าวไปสู่การนำเอาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง อธิบายให้สมเหตุผล  ในข้อสัณนิษฐานการสร้างจักรวาล แล้วนำเอาเทพเจ้าสูงสุดเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดสมเหตุผลมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ ประมาณ 140,000,000,000 ปีมาแล้ว เมื่อระบบจักรวาลได้ระเบิดขึ้น แต่พระนางเต้าบ้อหยวนกุน ได้เกิดขึ้นตั้งแต่  1,230,000,000,000,000++

ปี ส่วนโลกมนุษย์ได้เย็นลงเมื่อ 91,000,000,000 ปี แล้วได้มีการสถาปนา ซานฉิงหรือส่ามก้วนไต่เต่ หรือสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ ได้แก่ เทพหยวนซื่อเทียนจวิน 天尊    หลิงเป่าเทียนจวิน 寶天  และ เต๋อไต้เทียนจวิน ต่อมาซานฉิงจึงทรงสถาปนาองค์หยกอ๋องส่องเต่หรือ อวี้หวงต้าตี้玉皇大帝  เพื่อให้ทรงปกครองบริหารดูแล คล้ายตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับสถาปนา โฮ่วถู่หวงจือ后土皇祗  พระราชินีของฮ่องเต้แห่งสวรรค์ ซึ่งมีหน้าที่ปกครองดูแลสวรรค์และโลกมนุษย์ 

        ในช่วงที่จักรวาลได้ระเบิดอยู่นั้น ทำให้เกิดแสงเจิดจ้ารัสมีสว่างจ้าไปทั่ว พร้อมทั้งพลังงานแห่งความร้อน จึงทำให้เกิดพระนามอีกพระนามหนึ่งของพระองค์ คือ จวี่กวง หรือ จวี่กวงฟู่เหยิน หรือพลังแสงสีม่วง ที่มีพลังความร้อนสูง การระเบิดครั้งนี้ทำให้เกิดเทห์วัตถุขนาดต่างๆลอยอยู่ นั่นคือ ดาวฤกษ์ ซึ่งยังคงความร้อน ทำให้เราเห็นแสงกระพริบในเวลากลางคืน อีกกลุ่มหนึ่งคือ ดาวเคราะห์ที่ดับและเย็นลงแล้ว เช่น ดวงจันทร์ ดาวพุธ โลก ฯลฯ

        จากเทห์ฟากฟ้าที่มองเห็น ดวงดาวเป็นกลุ่มๆนี่เอง ได้มีการตั้งชื่อ เป็น กลุ่มดาวเหนือ หรือ เป่ยโต๊วซิง หรือ ปักเต้าแช 北斗星  มีฮ่องเต้แห่งดวงดาว คือ จื่อเว่ยต้าตี้ หรือ จื่อเว่ยซิง 紫微星 และเทียนหวงซิง 天皇星 ผู้ช่วยแห่งดวงดาว เป็นต้น

        จากตำนานหนึ่ง ได้กล่าวถึงประวัติไว้ว่า เดิม พระนางเป็นสามัญชน เป็นผู้หญิงพรหมจรรย์ พำนักอยู่ในราชณาจักรโจวเอวทางทิศเหนือ กษัตริย์แห่งอาณาจักรนี้ทรงทราบข่าวของนาง จึงได้ขออภิเษกสมรส จนพระนางได้มีพระโอรสถึง ๙ องค์ อาณาจักรแห่งนี้เพียบพร้อมด้วยกษัตริย์ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม ทศพิธราชธรรม ความเป็นธรรม ราษฎรต่างได้รับความสุขกันถ้วนหน้า ขณะนั้นเทพหยวนซื่อเทียนจวินได้เสด็จผ่านทางอาณาจักรนั้น ทรงเห็นจึงเหาะลงไปหาท่านอ๋อง มเหสีและโอรสทั้ง ๙ องค์ แล้วตรัสชวนให้ขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกัน ทรงสถาปนานางให้เป็น เทพโต๊วหมุ๋หยวนจวิน และโอรสทั้งเก้าเป็นเทพกลุ่มดาวเหนือที่เรียกว่า จิ่วหวงต้าตี้ หรือ กิวอ๋องไต่เต่

        อีกตำนานหนึ่งจากคัมภีร์ของเต๋า กล่าวเกี่ยวกับเทพเต้าบ้อหยวนกุนไว้ว่า  วันหนึ่ง พระนางได้เสด็จประพาสอุทยาน เสด็จไปถึงสระน้ำพุร้อน และถัดไปเป็นสระบัว ทรงหลงไหลน้ำอุ่นจึงเสด็จลงสรงน้ำอุ่นในสระนั้น อย่างสบายพระทัย ทันใดนั้น ปรากฏว่ามีดอกบัวตูมกำลังทะยอยกันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำจำนวน ๙ ดอก ในดอกบัวนั้นมีเด็กผู้ชายน่ารักน่าชัง พระนางจึงทรงนำขึ้นไปพระตำหนัก ทรงเลี้ยงเป็นบุตรทั้งเก้าองค์ และทรงได้รับการสถาปนาพระนามว่า เป่ยโต๊วจิ่วเจินเซิ่งเต๋อเทียนจวิน เมื่อโอรสเติบใหญ่ จึงพระราชทานนามตามลำดับเวลากำเนิด คือ

 

๑.   ถางหลางไท่ซิงจวิน 貪狼太星君 เทพดาวดวงแรกที่มองเห็นได้
๒.   จูเหมินหยวนซิงจวิน 巨門元星君 เทพดาวดวงที่ ๒ ที่มองเห็นได้
๓.   ลู่ชุนเจินซิงจวิน 祿存貞星君 เทพดาวดวงที่ ๓ ที่มองเห็นได้
๔.   เหวินฉิ่วหนิ่วซิงจวิน 文曲紐星君 เทพดาวดวงที่ ๔ ที่มองเห็นได้
๕.   เหลียนเจิ้นกางซิงจวิน 玉廉貞綱星君 เทพดาวดวงที่ ๕ ที่มองเห็นได้
๖.   อู่ฉวีจีซิงจวิน 武曲紀星君 เทพดาวดวงที่ ๖ ที่มองเห็นได้
๗.   ปั๋วจวินกวนซิงจวิน 破軍關星君 เทพดาวดวงที่ ๗ ที่มองเห็นได้
๘.   จั่วฟู่ต้าเต้าซิงจวิน 左輔大道星君 เทพดาวดวงที่ ๘ มองไม่เห็น
๙.   อวี้ปี้ต้าเต้าซิงจวิน 右弼大道星君 เทพดาวดวงที่ ๙ มองไม่เห็น

        จากเทพดาวทั้งเก้าดวงนี้เดิมเป็นที่รู้กันว่ามีเพียง ๗ ดวงคือ ดาวที่มองเห็นได้ กลุ่มดาวเหนือ เป่ยโต๊วซิง 北斗星 หรือกลุ่มดาวไถ ต่อมาลัทธิเต๋าบางกลุ่มได้กำหนดเพิ่มอีกสององค์ บางกลุ่มไม่ยอมรับ แต่รับเอา เพียง ๗ องค์ แล้วกำหนดภารกิจว่า เป็นผู้ดูแลโชคชะตา ของมนุษย์และโลกตลอดจนในจักรวาล เทพดาวแต่ละองค์จะดูแลองค์ละ ๒๐ ปีหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป

        บางตำนานถือว่า  จื่อเว่ยซิง 紫微星  คือเทพดวงดาวองค์พี่ใหญ่ เดิมชื่อ โก้วเฉิงซิง ต่อมาได้เป็น จื่อเว่ยต้าตี้    องค์ที่ ๒ คือ เทียนหวงซิง 天皇星 ในตำแหน่งผู้ช่วย  ดังนั้นกลุ่มนี้จึงไม่มีชื่อ สององค์สุดท้าย

        พระนามทั้ง ๙ องค์นี้พุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้นำเอาคติเต๋าไปใช้เรียกขานเช่นเดียวกัน และยังได้แบ่งภาคอีก ๙ องค์ เป็น ดาวนพเคราะห์หรือ ดาวเคราะห์ทั้ง ๙ ตั้งแต่พระอาทิตย์ ถึงพระเกตุ ฝ่ายมหายานจึงเรียก กิวอ๋องไต่เต่ ในช่วงเทศกาลกินผักด้วย โดยอ้างว่าชาวบ้านทั่วไปใช้เรียกขานกัน

        อย่างไรก็ตามในตำนานการกำเนิดเทพเจ้า เรื่อง เฝิงเสินเอี่ยนอี้  封神演 หรือ เฝิงเสินปัง 封神榜 ที่แปลเป็นไทย ใช้ว่า พงศาวดารจีน ห้องสิน กล่าวไว้ตอนหนึ่ง ภายหลังเสร็จศึกแล้ว เกียงจูแหย หรือ เจียงจื่อหยาได้ประกอบพิธีเรียกวิญญาณที่ตายในการรบ มาแต่งตั้งเป็นเทพเจ้า ในครั้งนั้น ได้แต่งตั้ง ปักเต้าแฉ่ หรือดาวทิศเหนือ มี ๙ คน คือ  อึ้งเทียนเสียง อินปิกัน ( จีปิกัน ) อึ้งเก๋งหงวน ฮั้นเสง ฮั้นเปียน เสาจ๋วนจง หงวดสุ่น กวยสิน และ ตังต๋ง

        นอกจากนี้ยังมีตำนานเกี่ยวกับพระนางอีกหลายเรื่อง ที่ไม่ได้นำมากล่าวไว้

        พระรูปหรือกิมสิ้นที่ปรากฏมีหลายป้าน เช่น มี ๔ พระเศียร ๔ พระพักตร์ พระพักตร์หน้ามี ๓ พระเนตร ๘ พระกร ทรงพนมพระหัตถ์ อีก ๖ พระกรถือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เข็มขัดเพชรพลอย ธนูและศร ตราประทับ ง้าว นั่งขัดสมาธิ คล้ายรูปพระนางมาริชิ เทพธิดาแห่งอรุณรุ่งของธิเบต ส่วนรูปที่ปรากฏทั่วไป ดังที่เห็นในภาพนี้

บทสวดสรรเสริญ เทพเจ้าโต๊วหมุ๋หยวนจวิน มี สอง แบบ ดังนี้

แบบที่ ๑

斗母元君寶誥
Dou Mu Yuan Jun Bao Gao (Praise Mantra)

志心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

西天竺國。大智光中。
Xi Tian Zhu Guo, Da Zhi Guang Zhong

真空玅相法王師。 
Zhen Kong Miao Xiang Fa Wang Shi

無上玄元天母主。
Wu Shang Xuan Yuan Tian Mu Zhu

金光爍處。日月潛輝。
Jin Guang Shuo Chu, Ri Yue
Qian Hui

寶杵旋時。鬼神失色。
Bao Chu Xuan Shi, Gui Shen Shi Se

顯靈蹤於塵世。
Xian Ling Zong Yu Chen Shi

衛聖駕於閻浮。 
Wei Sheng Jia Yu Yan Fu

眾生有難若稱名。
Zhong Sheng You Nan Ruo Cheng Ming

大士尋聲來救苦。
Da Shi Xun Sheng Lai Jiu Ku

大悲大願。大聖大慈。 
Da Bei Da Yuan, Da Sheng Da Ci

聖德巨光天后。摩利攴天。
Sheng De Ju Guang Tian Hou, Mo Li Pu Tian

大聖圓明。道姥天尊。
Da Sheng Yuan Ming, Dao Lao Tian Zu
n

 

แบบที่ ๒

 

斗母元君寶誥()
Dou Mu Yuan Jun Bao Gao 2 (Praise Mantra)

志心皈命禮。
Zhi Xin Gui Ming Li

天上修羅交戰日。
Tian Shang Xiu Luo Jiao Zhan Ri

人間劫火動燃時。
Ren Jian Jie Huo Dong Rang Shi

四頭應化顯神通。
Si Tou Ying Hua Xian Shen Tong

八臂垂雄施道力。
Ba Bi Chui Xiong Shi Dao Li

常遊日月二宮前。
Chang You Ri Yue Er Gong Qian

獨救刀兵三界內。
Du Jiu Dao Bing San Jie Nei

威光赫奕。玅相圓融。
Wei Guang He Yi. Miao Xiang Yuan Rong

接引眾生。超離諸苦。
Jie Ying Zhong Sheng. Chao Li Zhu Ku

虛有盡。本願無窮。
Tai Xu You Jin. Ben Yuan Wu Qiong

九天雷炁之始。
Jiu Tian Lei Qi Zhi Shi

生化日宮太陽帝君。
Sheng Hua Ri Gong Tai Yang Di Jun

孕化月宮太陰元君。
Yun Hua Yue Gong Tai Yin Yuan Jun

大悲大願。大聖大慈。
Da Bei Da Yuan. Da Sheng Da Ci

三天大法王主。無上玄元。
San Tian Da Fa Wang Zhu. Wu Shang Xuan Yuan

大行梵炁。天父天母。
Da Xing Fan Qi. Tian Fu
Tian Mu

聖惠先天斗母。
Sheng Hui Xian Tian Dou Mu

紫光金尊。
Zi Guang Jin Zun

聖德巨光天后。
Sheng De Ju Guang Tia
n Hou

 

        ศาลเจ้าจีนหลายแห่งได้นำเอานาม โต๊วหมุ๋ 斗母 ไปใช้ประกอบนามศาลเจ้า  คำนี้หมายถึง มารดาแห่งดาว เช่น ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง หรือที่ปีนังมีศาลเจ้าเต้าบู้เก้ง เป็นต้น

              *********

          :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

 

Title    :  Dou Mu Yuan Jun

        

          : 

           

         :  Somboon Kantakian

 

เครดิต : กิตินันท์ วิริยะกิจวัฒนา

           ภูร์สังฆภัณฑ์ (เจ๊หงส์) 076 256 273 , 089 7818221 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน