Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

เจวียนชวี 顓頊

 

        พระเจ้าเจวียนชวี ( 顓頊 - Zhuan Xu – Gao Yang Shi ) หรือพระเจ้าเกาเอี๋ยงซื่อ พระมารดาทรงพระนามว่า พระนางเชียงป๊อก* ทรงเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าหวงตี้ โอรสองค์ชาย จางอีซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดากับพระเจ้าหวงตี้ ทรงเป็นผู้ช่วยพระเจ้าเส้าเฮ่า จนได้รับพระราชทานที่ดินที่เกาเอี๋ยง ทรงสร้างอาณาจักรครั้งแรกที่เกาเอี๋ยงและทรงสร้างเมืองหลวงที่ ตี้ชิว

          พระเจ้าเจวียนชวีเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพระชนม์ได้ ๒๐ ปี โปรดฯให้ตั้งขุนนางเชื้อพระวงศ์ ๕ องค์ เป็น ๕ ธาตุ คือ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และธาตุทอง ทั้งห้าพระองค์ต่างตั้งศาลาจัดครูมาสอนหนังสือให้ราษฎร โปรดฯให้ขนานนามเมืองเสียใหม่ว่า เกาเอี๋ยง

       ฝ่ายองค์ชายแซ่หลี่ทั้งเก้าที่เคยยกทัพมารุกราน เมื่อเห็นว่ามีการผลัดแผ่นดินใหม่ จึงยกกองทัพมาประชิดแดนเมืองเกาเอี๋ยง ข้างเมืองเกาเอี๋ยงได้ให้เกาหลงเป็นแม่ทัพพร้อมด้วยองค์ชายทั้งเก้าโอรสพระเจ้าเจวียนชวีเป็นนายทัพ กองทัพเกาเอี๋ยงยกเข้าตีกองทัพจิ่วหลี่ทั้งเก้าจนแพ้ยับเยิน

         พระเจ้าเจวียนชวีโปรดฯให้ทำปฏิทินด้วยการสังเกตดวงดาว ทรงตั้งสี่ฤดู คือ เดือนสามถึงเดือนห้าเป็นฤดูชุนหรือฤดูต้น เดือนหกถึงเดือนแปดเป็นฤดูเซี่ย คือฤดูร้อน เดือนเก้าถึงเดือนสิบเอ็ด เป็นฤดูชิว หรือฤดูใบไม้ร่วง เดือนสิบสองถึงเดือนยี่ เป็นฤดูตัง คือ ฤดูหนาว แล้วให้ประกาศไปยังหัวเมือง

 

          แซ่สกุลที่สืบมาจากพระเจ้าเจวียนชวีผู้ทรงเป็นต้นแซ่ คือ แซ่อู่ฮุย ( Wu Hui ) กับแซ่อิง ( Ying ) ซึ่งแตกสาขาดังนี้

(๑) แซ่อู่ฮุย แตกเป็น

แซ่ฉาว ( Cao ) แตกเป็น แซ่หนือ ( Ni )

แซ่จี ( Ji ) แตกเป็น แซ่ต่อง ( Dong ) แซ่ซู ( Su ) แตกเป็นแซ่ซี (Xi )

แซ่เปิ่ง ( Peng ) แตกเป็นแซ่เชียน (Qian )

แซ่อุน ( Yun )

แซ่เจิ้น (Zhen )

แซ่เหมย ( Mie ) แตกเป็น :

แซ่ไป๋ ( Bai, Ba )

แซ่เปา ( Bao )

แซ่เหมียว ( Miao )

แซ่โม่ ( Mo )

แซ่ผาน ( Pan )

แซ่ชู ( Qu )

แซ่อู๋ ( Wu )

แซ่เซียง(Xiong)แตกเป็นแซ่หลัว ( Luo )

แซ่จา ( Zha )

(๒) แซ่อิง แตกออกไปดังนี้

แซ่หวง ( Huang )

แซ่เหลียง ( Liang )

แซ่ฉิน ( Qin )

แซ่ฉวี ( Xu )

แซ่จ้าว( Zhao ) แตกเป็น แซ่หม่า ( Ma )

          พระเจ้าเจวียนชวีพระชนมายุได้ ๙๑ ปีก็เสด็จสวรรคต แล้วเชิญ องค์ชายจางจื่อ ซึ่งเป็นพระราชนัดดาพระเจ้าเส้าเฮ่าขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่า พระเจ้าตี้คู่ พระเจ้าเจวียนชวีทรงเป็นหนึ่งใน อู่ตี้ หรือ ห้ามหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่

 

 

         :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน       ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

 

Title  Zhuan Xu

         :   Somboon Kantakian

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน