Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

การออกแบบรูปทรงเครื่องทองบรอนซ์

 

 

 

 


การออกแบบรูปทรงเครื่องทองบรอนซ์

 

 

            การออกแบบรูปทรงเครื่องทองบรอนซ์สมัยราชวงศ์ซัง  ได้รับการออกแบบหลากหลายชนิด  แต่ละชนิดผู้ออกแบบมีความรู้พื้นฐานในการวางแบบ ด้วยการคำนวณอย่างลงตัว  ทำให้ทรวดทรงดูดี  สวยงาม  ซึ่งแสดงถึงความชำนิชำนาญและเชี่ยวชาญในการออกแบบ  ถึงแม้วัตถุบางชนิดจะใหญ่เทอะทะ  แต่คงจะเป็นวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะนำไปใช้  นั่นก็คือ  พิธีกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและเทพเจ้าสูงสุด  คือ องค์ซังตี้  ซึ่งพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่จะประกอบพิธีบวงสรวงได้   ถึงอย่างไรก็ดี  รูปทรงที่ได้มีการออกแบบเพื่อหล่อ  พอสรุปได้ดังนี้

 

 

        ๑)  ติง   (  Ding )   เป็นหม้อสำหรับปรุงอาหาร  มีหลากหลายขนาดและค่อนข้างใหญ่เทอะทะและหนัก  แบ่งออกเป็นย่อยๆได้ดังนี้

 

 

           ( ๑ )  ติง  เป็นหม้อทรงกลม  มีขาทรงกลม ๓ ขา  มีหูกลวง ๒ หู  ที่สามารถใช้ไม้สอดหามได้  เมื่อใส่และปรุงอาหารร้อน

 

 

           ( ๒ )  ฝางติง  ( Fang ding )     เป็นหม้อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า  และสี่เหลี่ยมจัตุรัส  มีหูกลวง ๒ หู  มีขาทรงเหลี่ยมสี่ขา  ใช้สำหรับปรุงอาหารและใส่อาหาร

 

 

           ( ๓ )  หลี่ติง  ( Li ding )   เป็นหม้อก้นเป็นพู  ขาทรงกลมมี ๓ ขา

 

 

       ๒)   ภาชนะสำหรับใส่อาหาร

 

 

           ( ๑ )  กุ้ย   ( Gui )   เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารประเภทเมล็ดพืช  เช่น พวก ข้าวฟ่าง ข้าว  มีฝาปิด

 

 

          ( ๒ )  ฝู   (  Fu  )   เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหาร มีฝาปิด

 

 

       ๓)  ภาชนะสำหรับใส่สุรา  มีหลายชนิด  ดังนี้

 

 

        ( ๑ )   ฝางอี้   ( Fang  yi )    เป็นโถบรรจุสุรา มีฝาปิด

 

 

        ( ๒ )   กวง  ( Guang )    เป็นกาใส่สุรามีพวยกาสำหรับริน

 

 

        ( ๓ )   อี้   (  Yi )   เป็นกาใส่สุรามีฝาปิด

 

 

        ( ๔ )   เหอ   ( He )  เป็นกาใส่สุรามีพวยรินและมีฝาปิดด้วย

 

 

        ( ๕ )    หู  ( Hu )   เป็นเหยือกสุรามีฝาปิด

 

 

        ( ๖ )    อวี้  (  You )   เป็นโถแบบกาใส่สุรามีหูสำหรับหิ้วและมีฝาปิด

 

 

       ( ๗ )   จุ่น  (  Zun )  เป็นเหยือกใส่สุรา

 

 

       ( ๘ )   กามีพวยทรงสี่ขา  และทรงสามขากลม  มีหูถือเป็นรูปสัตว์

 

 

       ( ๙ )   การูปทรงบาตร มีพวยริน  มีเชิงที่ก้น  ฝาเป็นรูปใบหน้าคน  มีหูคน เจาะรูร้อยเชือกฝากาและเชิงก้นกา

 

 

                                              ฯลฯ

 

 

      ๔)  จอกสุราและที่ใส่สุราแล้วตั้งไฟอุ่นได้   มีหลากหลายรูปแบบ  ดังนี้

 

 

         ( ๑ )   จื่อ   ( Zhi )   เป็นจอกสุรามีฝาปิด

 

 

        ( ๒ )   เจี่ย  (  Jia )     เป็นจอกที่อุ่นสุรามีสามขา

 

 

        ( ๓ )   จิว    (  Jue )      เป็นจอกสุรามีสามขา มีปาก  ใช้อุ่นสุรา

 

 

        ( ๔ )   เจี่ยว   ( Jiao )    เป็นจอกสุรามีสามขา  ใช้อุ่นสุรา

 

 

        ( ๕ )   กู๋    ( Gu )    เป็นจอกสุราปากแตร  ตรงกลางคอด ปากกว้าง

 

 

      ๕)   พาน    ( Pan )   เป็นพานมีเชิงมีหลายรูปแบบ

 

 

      ๖)   เส้า   ( Shao )    เป็นทัพพีด้ามยาวคล้ายกระบวยตักน้ำ

 

 

      ๗)   ไห    เป็นรูปทรงกลมปากแคบ  มีหูมีฝาและบางรูปแบบไม่มีฝา  บางใบมีห่วงวงกลมใส่ทั้งสองหู  ที่จับทำเป็นรูปสัตว์

 

 

      ๘)   กระโถน   รูปทรงกระโถนปากแตร  อาจเป็นภาชนะใส่ของบางอย่าง

 

 

      ๙)   หม้อทรงบาตร   มีฝามีเชิงที่ก้น มีที่หิ้ว

 

 

    ๑๐)   หม้อมีเชิงคล้ายหม้อทะนน  มีฝา บางแบบไม่มีฝา

 

 

    ๑๑)   ที่วางของเป็นตั่งและแบบแท่นบูชา

 

 

   ๑๒)   เครื่องดนตรี   เช่น  ระฆัง  ระนาดลูกตุ้ม  รูปหล่อกลองสองหน้าหุ้มหนังรูปร่างเหมือนกับที่มีใช้ในปัจจุบัน

 

 

   ๑๓)   อาวุธ   เช่น  ขวานมีหลายรูปแบบ  ดาบ  กริช  ปลายหอก  ฯลฯ

 

 

   ๑๔)   อื่นๆ  เช่น รูปหน้ากาก  ฯลฯ

 

 

             เครื่องทองบรอนซ์เหล่านี้  ในปัจจุบัน  นอกจากแสดงและจัดเก็บไว้ในจีนแล้ว  จำนวนหนึ่งได้กระจัดกระจายไปอยู่ตามพิพิธภัณฑ์  สถาบันการศึกษา  แกลเลอรี่และพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลทั่วโลก

 

 

 

 

         :  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน      ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐

 

 

 

Title  :  Bronze Designs

 

 

        :  Somboon Kantakian

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน