Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

สมัยพุทธกาล

 

 

 

       

           ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่นั้น ทรงมีศิษย์เป็นจำนวนมาก หลายรูปได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ต่างแยกย้ายกันไปประกาศพุทธธรรมยังตำบลต่างๆ ในจำนวนนี้มีพระเทวทัตผู้เป็นพระญาติของพระองค์ เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงชราภาพแล้ว ตนอยากเป็นหัวหน้าพระสงฆ์ จึงกราบทูลขอ แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาต นอกจากนี้ยังกราบทูลเสนอกฎพระสงฆ์ เพิ่มอีกห้าข้อ เรียกว่า เบญจวัตถุ ในข้อห้าว่า “ภิกษุไม่พึงฉันของสดของคาว มีปลาและเนื้อเป็นต้น ตลอดชีวิต รูปใดฉันรูปนั้นมีโทษ” พระองค์ไม่ทรงอนุญาต เพราะเห็นว่า เนื้อที่เขาเอามาถวายนั้น ถ้าบริสุทธิ์โดยส่วนสาม คือ ไม่เห็น ไม่ได้ยิน และไม่สงสัยว่าเขาทำเพื่อตนโดยเฉพาะก็ให้ฉันได้ เมื่อพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาต พระเทวทัตจึงได้ประกาศชักชวนบรรดาภิกษุที่เห็นกับตน ให้มาเป็นศิษย์เป็นจำนวนมากแล้ว แล้วพากันไปเผยแผ่ทางภาคเหนือ พร้อมทั้งแยกการทำสังฆกรรมกับภิกษุที่ไม่เห็นด้วยกับตน ทำให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่สงฆ์ขึ้น และอาจเป็นต้นเหตุประการหนึ่งที่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานไม่ฉันเนื้อ ในเวลาต่อมา และเกิดการแตกสามัคคีกันในระหว่างหมู่สงฆ์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเข้าใจดี

 

 

********

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน