Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

กำเนิดลัทธิมหายาน

 

 

 

        ภายหลังจากพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานได้ ๑๐๐ ปี หรือ พ.ศ. ๑๐๐ ได้มีการทำสังคายนากันเป็นครั้งที่ ๒ ได้มีภิกษุประชุมกันเป็นหมื่นองค์ ต่างถกเถียงกันหลายเรื่อง  และเรื่องพระวินัยวัตถุ ๑๐ ประการ เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือ ผลสรุป ๕ ข้อของพระมหาเทวะ เกี่ยวกับพระอรหันต์ และเรื่องอื่นๆอีกมาก ภิกษุหลายรูปได้แต่งเติมพระสูตร หลายรูปมีความรู้ไม่ลึกซึ้ง ต่างแยกเป็นฝ่ายใหญ่ฝ่ายย่อย มากมาย ต่างความคิดเห็น ลัทธิฝ่ายมหายานจึงได้เริ่มเกิดขึ้นในสมัยนี้ โดยถือเอานิกายมหาสังฆิกา หรือยานพาหนะใหญ่หรือนิกายฝ่ายเหนือเป็นหลักเพราะมีการยืดหยุ่นในพระวินัย ซึ่งมีความขัดแย้งกับนิกายวิภัชวาท หรือเถรวาทหรือนิกายฝ่ายใต้หรือหินยานหรือยานพาหนะเล็กที่ยึดถือเอาพระวินัยอย่างเหนียวแน่น 

        นิกายฝ่ายเหนือจึงเผยแผ่ไปยังเมืองต่างๆทางภาคเหนือเข้าเอเชียกลาง อาฟกานิสถาน ธิเบต ซินเจียง และเข้าประเทศจีนต่อมาเผยแผ่ไปยังเกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม

 

 

 

 

        ตามคติมหายานถือว่าโลกมี ๑๐ อาณาจักร คือ อาณาจักรของพระพุทธเจ้า๑ ของพระโพธิสัตว์๑ ของพระปัจเจกพุทธเจ้า๑ ของสาวกพระพุทธเจ้า๑ ของเทวดา๑ ของภูติ๑ ของมนุษย์๑ ของเปรต๑ ของเดรัจฉาน๑ และของคนชั่วช้า๑ ในแต่ละอาณาจักรมีคุณลักษณะของกันและกัน ๑๐ อาณาจักรย่อยๆ รวมทั้งหมดจึงเป็น ๑๐๐ อาณาจักร และแสดงคุณลักษณะโดย “ตถตา”  คือ เหมือนเช่นนั้น ธรรมชาติเป็นเช่นนั้น อำนาจเป็นเช่นนั้นแล ฯลฯ

 

 

 

 

        ดังได้กล่าวแล้วว่าฝ่ายมหายานสามารถ ยืดหยุ่นไปตามกาลเทศะ ดังนั้นจึงมีพระสูตรต่างๆที่พระภิกษุนักปราชญ์ได้รจนาขึ้น และได้จัดสังคายนาครั้งที่ ๔ ขึ้นที่แคว้นแคชเมียร์ แต่ฝ่ายหินยานไม่ได้เข้าร่วมสังฆกรรมด้วย พระภิกษุที่สำคัญองค์หนึ่งคือพระวสุพันธุ ได้รจนาสัทธรรมปุณฑริกสูตรหรือลัทธิดอกบัวขาวหรือเมี่ยวฝ่าเหลียนฮัวจิง 妙法蓮華經 ซึ่งเป็นพื้นฐานให้พระภิกษุจื้ออี่ แห่งวัดโกวชิงซื่อได้พัฒนาขึ้นเป็นลัทธิเทียนไถ 天台宗 โดยอาศัยการแปลความจากคัมภีร์ดังกล่าวแล้ว

 

 

 ********

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน