Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

พระพุทธศาสนาเข้าประเทศจีน

 

 

       

 

 

        พระพุทธศาสนาได้เข้าไปเผยแผ่ในประเทศจีน ทั้งฝ่ายหินยานและมหายาน   จากตำนานกล่าวว่าในสมัยฮ่องเต้ฮั่นอู่ตี้หรือเซี่ยวอู่หวงตี้孝武皇帝 (劉彘, 劉徹 หลิวจื้อหรือหลิวเช่อ )แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ในปีรัชกาลเอวี๋ยนติ่ง 元鼎 พ.ศ. ๔๒๗ – ๔๓๒ พระองค์รับสั่งให้ติดโคมไฟไว้หน้าบ้านราษฎรและขุนนางเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า แต่จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ ไม่ได้มีการบันทึกว่าพระองค์ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดนักประวัติศาสตร์จึงยังไม่เชื่อว่าเป็นจริง ในเมื่อพระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาเผยแพร่ในจีนสมัยฮ่องเต้ฮั่นหมิงตี้ ( หลิวเอี๋ยงหรือหลิวเจวียง ) แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ทรงครองราชย์ ระหว่าง พ.ศ. ๕๙๑ - ๖๑๘ พระองค์รับสั่งให้ไปสืบพระพุทธศาสนาที่อินเดีย ด้วยคืนหนึ่งทรงพระสุบินว่าทรงเห็นผู้ชายร่างสูง ๑๖ เชียะ ( ๓.๗ เมตร หรือ ๑๒ ฟุต ) สีทองคำ มีรัศมีเปล่งปลั่งที่ศีรษะ เมื่อขุนนางผู้ใหญ่เข้าเฝ้าทรงเล่าให้ฟัง เสนาบดีจงหูจึงกราบทูลว่าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ประเทศอินเดีย พระองค์จึงทรงส่งคณะทูต ๑๘ คนมีไช่อิน ฉินจิงและหวางจินเป็นหัวหน้าไปถึงอินเดียภาคเหนือคืออาฟกานิสถาน ได้นำพระพุทธรูปและคัมภีร์พระไตรปิฎกมาด้วย ๔๒ ผูก  โปรดฯให้สร้างวัดพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในจีนเมื่อพ.ศ. ๖๑๑ ชื่อไป๋หม่าซื่อ หรือ วัดม้าขาว ที่ลั่วหยางพร้อมพระภิกษุชาวอินเดียสองรูปคือ พระธรรมรักษ์กับพระกัสสปะ เมื่อถึงเทศกาลเอวี๋ยนเซียว จึงรับสั่งให้ตามประทีปโคมไฟที่วัดม้าขาว เพื่อเป็นพุทธบูชา

 

 

 

        ลัทธิฝ่ายมหายานได้เข้าไปเผยแผ่แถบเอเชียกลางและจีนอย่างรวดเร็วประมาณพ.ศ. ๖๒๑ – ๖๔๓ ได้มีการสร้างวัด สร้างพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ปัทมปาณีและการบวชพระสงฆ์ เป็นจำนวนมาก

 

 

 

        แต่การเผยแผ่ระยะแรกยังล้มลุกคลุกคลาน ด้วยวัฒนธรรมความเชื่อและประเพณีตามลัทธิขงจื่อและลัทธิเต๋า ที่ได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะพวกขุนนางจะไม่ยอมรับง่ายนัก  ฝ่ายพระสงฆ์หลายรูปได้เดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาที่อินเดียหลายรูปหลายสมัย เช่น  พระภิกษุซุงหยุนกับพระภิกษุเว่ยจัง พ.ศ. ๙๑๔ – ๑๐๗๗ พระภิกษุฟาเหียน พ.ศ. ๙๔๒ – ๙๕๗ พระภิกษุถังซำจั๋ง พ.ศ. ๑๑๗๒ – ๑๑๘๘ พระภิกษุอี้จิง พ.ศ. ๑๒๑๔ – ๑๒๓๖ เป็นต้น หลายรูปได้มรณภาพที่อินเดีย

        ดังได้กล่าวแล้วว่าในระยะเริ่มแรกนั้นทั้งสองนิกายได้นำเข้าไปเผยแผ่ในจีน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายมหายานเพราะมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ สะดวกสำหรับผู้นับถือ จะเห็นรูปพระโพธิสัตว์ปัทมปาณี หรือ จินกางโส่วผูซ่า 金剛手菩薩 หรือสาขาดอกบัวหรือสุขาวดี มีพระอมิตาภะเป็นพระอาจารย์ใหญ่ประทับบนดอกบัว อยู่สวรรค์ทิศตะวันตก มีพระโพธิสัตว์มากมายรายล้อมพระองค์ รวมทั้งพระกวนอิมด้วย

 

 

 

 

***********

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน