Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

พระโพธิสัตว์องค์ชาย

 

 

 

 

 

พระโพธิสัตว์องค์ชาย

 

        ประเทศอินเดียในสมัยโบราณ ยังปกครองกันอยู่เป็นแคว้นเล็กแคว้นใหญ่หรือหลายประเทศ ยังไม่ได้รวมกันเป็นเช่นปัจจุบัน ราชวงศ์คุปตะได้ปกครองแคว้นมคธ มีเมืองปาตลีบุตรเป็นเมืองหลวง ระหว่าง พ.ศ. ๘๑๐ – ๑๐๑๐ เป็นแคว้นใหญ่ กษัตริย์ทรงนับถือพุทธศาสนามหายาน โปรดฯให้ช่างแกะสลักพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์มักเป็นรูปลอยนูนหรือรูปนูนสูง พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร มีพระอมิตาภะ ประดิษฐานอยู่บนพระเศียร รูปพระโพธิสัตว์ทรงเครื่องแบบวรรณะกษัตริย์ ไม่สวมเสื้อทรงภูษาผ้านุ่ง มีสร้อยกรองพระศอ มีสายธุรำสังวาลเป็นยัชโญปวีตของกษัตริย์ กำไลต้นแขนและข้อพระหัตถ์ ไม่สวมฉลองพระบาท มีทั้งสองกร สี่กรและหกกร มีทั้งพระวัชรปาณีซึ่งทรงถือวัชระหรือสายฟ้า      และพระปัทมปาณี ถ้าเป็นพระปัทมปาณีทรงถือดอกบัวพระหัตถ์ซ้าย คนโทน้ำพระหัตถ์ขวา หากเป็นสี่กร ทรงถือดอกบัวและคนโทน้ำพระหัตถ์ซ้าย ส่วนพระหัตถ์ขวาทรงถือเจดีย์ และหงายพระหัตถ์ ทรงยืนหรือประทับนั่งบนดอกบัว หลังราชวงศ์คุปตะแล้ว ฝ่ายมหายานก็ยังเจริญรุ่งเรืองทั้งทางศาสนาและศิลปะรูปพระโพธิสัตว์ ต่อมาถึงสมัยราชวงศ์วรรธนะ ราชวงศ์ปาละและเสนะในอินเดีย

 

 

        ในประเทศจีน รูปพระโพธิสัตว์ได้เริ่มปรากฏในสมัยราชวงศ์ซ่ง ระหว่างพ.ศ. ๑๕๐๓ – ๑๘๒๒ เป็นลักษณะองค์ชาย เครื่องทรงยังคงรักษารูปแบบพระโพธิสัตว์อินเดียคือไม่สวมเสื้อ ทรงแต่ภูษา แต่ได้เปลี่ยนพระพักตร์เป็นแบบจีน เปลี่ยนเครื่องทรงบางส่วนเป็นริ้วผ้าไหมพาดองค์และบ่า แขน ผ้าห้อยหน้า เปลี่ยนท่าประทับนั่งเป็นชันเข่าขวา พาดพระกรขวาที่หัวเข่าขวา พระหัตถ์ซ้ายทรงยันพื้น พระหัตถ์ทั้งสองข้างไม่ได้ทรงถืออะไร ขาซ้ายปล่อยลงเหยียบบนดอกบัว ไม่ได้สวมฉลองพระบาท มีอุณาโลมหรือจุดที่พระนลาฏ บางองค์นั่งขัดสมาธิ ศิราภรณ์ทำผมมวยทรงสูงมีเครื่องประกอบคล้ายผ้า และมีพระอมิตาภะประดับด้านหน้าบนมวยผม เป็นประติมากรรมรูปปั้นหรือรูปแกะสลักที่สวยงามมาก สรีระสมส่วน  

 

 

 

 

:     สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน