Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
จีนศึกษา
  CHINESE TEXT PROJECT
  STANDARD CHINESE
  เส้นสายลายอักษร
  ลัทธิเต๋า
  รวมเรื่องจีนศึกษา-China Knowledge
  วัฒนธรรมศึกษาจากเว็บต่างๆ
  วัฒนธรรมศึกษาจากภาพ
  พระบรมฉายาลักษณ์ของฮ่องเต้
  มังกรจีนสมัยโบราณ
  มังกรจีนศึกษา
  เลือกเพศให้ลูก
  จีนโบราณจาก บริทิชมิวเซียม
  การเดินทางไกลของเหมาเจ๋อตุง
  จีนในปัจจุบัน
แซ่สกุล
  แซ่ตระกูลที่ใช้กันมาก
  ข้อมูลตระกูลแซ่ต่างๆ
  ประวัติบางแซ่สกุล
  200 แซ่สกุลที่ใช้มาก
  ตระกูลแซ่หลิน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ
  BEIJING UNIVERCITY
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University
  Xi'an Jiaotong University
  The Chinese University of Hong Kong
  The University of Hong Kong
  The Hong Kong University of Science and Technology
  Southeast University
  East China Normal University
  Tongji University
  Huazhong University of Science and Technology
  The Hong Kong Polytechnic University
  Tianjin University
  City University of Hong Kong
  Harbin Institute of Technology
  Wuhan University
  China Agricultural University
  Renmin University of China
  Xiamen University
  Fudan University
  Hong Kong Baptist University
  Shandong University
  Nanjing University
  University of Science and Technology of China
  Zhe Jiang University
พิพิธภัณฑ์และหอสมุด
  NATIONAL LIBRARY OF CHINA
  CHINA'S MUSEUMS
  GREAT WALL OF CHINA
  SACRED MOUNTAINS OF CHINA
หนังสือพิมพ์
  ซินหัวไทย
  People's Daily
  Xinhua
  China Daily
  China News
  China .com.cn
  China Youth Daily
เจ - มังสวิรัติ - VEGETARIAN
  เจ-อิ่มบุญ
  พลังบุญ
  เมนูอาหารเจ
  เจทิพย์
  อาหารมังสวิรัติ
  International Vegetarian Union (IVU)
  The Veggie Hub
  Vegetarianism
  A Guide to Vetetarian
  simple-veganista.com/all-recipes
เว็บเครือสมบูรณ์
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  ตระกูลแซ่หลิน
  ภูเก็ตสารสนเทศ
  สมบูรณ์แก่นโน้ต

คำสอนของพระกวนอิมโพธิสัตว์

 

 

 

คำสอนหรือพระธรรมเทศนาของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม ปรากฏอยู่ตามพระสูตรต่างๆ เช่น

        “ถ้าผู้ใดจะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ตาม เมื่อระลึกถึงพระองค์ด้วยความเลื่อมใสอ้อนวอนขอให้พระองค์ช่วยเหลือ พระองค์จะแผ่เมตตากรุณามาปลดเปลื้องทุกข์ภัยของผู้นั้นสมประสงค์”

        ในพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร กล่าวว่าพระกวนอิมมีพระคุณาลังการ ประกอบด้วย พระปัญญาคุณ พระสันติสุขและพระเมตตากรุณาธิคุณ ในพระธรรมปริศนา กล่าวไว้ในพระสูตร เช่น

       “บุคคลใดกล่าวภาวนาพระคาถาของพระกวนอิม โจรภัยก็ปราศจากไป”  คำว่า โจร หมายถึง โจรแห่งอารมณ์ฟุ้งซ่าน ที่ไม่มีตัวตนแต่เข้ามาปล้นเราด้วย รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสและใจ วิธีแก้ด้วยการเอาพระปัญญาคุณมาใช้

        “บุคคลใดเมื่อภาวนาพระคาถาของพระกวนอิม อัคคีภัยจะทำอะไรมิได้”  อัคคีภัยในที่นี้หมายถึง โลภะอัคนี โมหะอัคนี โทสะอัคนี โลภะดับด้วย สันติคุณ โทสะดับด้วยเมตตากรุณาคุณ โมหะดับด้วยปัญญาคุณ

        กรณีเรือล่มในทะเล “บุคคลใดภาวนาระลึกถึงพระกวนอิม จะรอดพ้นจากการจมน้ำตาย”  ทะเล ในที่นี้หมายถึง ทะเลทุกข์ ที่คนนั่งลอยลำอยู่ในทะเลทุกข์ ซึ่งมีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีใครรอดพ้นจากอาการทั้งสี่ไปได้ ไม่มีอะไรจะคงทนอยู่ได้ เป็น อนิจจัง คือ ความไม่ยังยืน ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทุกขัง คือ ความทุกข์ ความยาก เศร้าหมอง อนัตตา คือ ไม่ใช่เป็นตัวคนของตนเอง

       กรณีศาสตราภัย “บุคคลใดเมื่อภาวนาพระคาถาของพระกวนอิมอาวุธแหลมทุกชนิดจะไม่สามารถระคายผิวได้”  เป็นปริศนาธรรมหมายถึง อายตนะทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อ ตา มองเห็นในสิ่งอกุศลก็ทำเป็นไม่เห็น เมื่อหูได้ยินในสิ่งอกุศลก็ทำเป็นไม่ได้ยิน เมื่อลิ้นได้ลิ้มรสในสิ่งอกุศลก็มิได้รับรู้รส เมื่อได้สัมผัสในสิ่งอกุศลก็ทำเป็นไม่ได้สัมผัส เมื่อใจได้รับอารมณ์ในสิ่งอกุศลก็ทำเป็นไม่ได้รับรู้ในอารมณ์นั้น เหล่านี้เป็นตัวอย่างคำสอนของพระกวนอิมโพธิสัตว์

        พระกวนอิมหรือพระอวโลกิเตศวร ในนิกายอุตรสูตร จึงถือว่าพระองค์ก็คือ พระปัทมปาณีโพธิสัตว์ที่จะโปรดสัตว์ต่อไปในอนาคต ไม่ทรงต้องการที่จะเสด็จไปสู่พุทธภูมิ เพื่อทรงโปรดสัตว์โลกให้รอดพ้นจากภยันตรายถึงแก่ความตาย จึงไม่มีการฆ่าสัตว์และไม่เสพเนื้อเลือดสัตว์

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน